Privatlivspolitik

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger du videregiver til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Haderslev Næs Bibelcamping
C/O Kasserer Olaf Lagoni
Åløkke 6
6372 Bylderup-Bov
CVR-nummer: 65324768

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@bchaderslev.dk

Behandling af personoplysninger

Informationer der på den eller den anden måde kan henføres til dig, kaldes personoplysninger.

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vores online bookingsystem eller kontakter os via telefon eller e-mail, så indsamler og vi behandler vi forskellige oplysninger.

Ved besøg på vores hjemmeside indsamles bl.a. mac-adresse (en unik adresse som dit udstyr anvender til at kommunikere over nettet med), IP-adresse (som angiver din geografiske placering). Ved at du giver samtykke til at vi anvender cookies, så indsamler vi også oplysninger om hvordan du klikker dig rundt på vores hjemmeside. Du har til hver en tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Du kan læse med om vores cookiepolitik her .

Når du anvender vores online bookingsystem indsamler vi følgende oplysninger:

  • Navn
  • E-mail
  • Telefonnummer (hvis dette er angivet)
  • Betalingsoplysninger (betalingsmetode, transaktionsoplysninger). Ved betaling via online booking krypteres dine kortoplysninger, Haderslev Næs Bibelcamping har derfor ikke mulighed for at se dine kortoplysninger.

Formål

De oplysninger der indsamles ved besøg på vores hjemmeside, anvendes til at forbedre hjemmesidens indhold så du får så god en oplevelse som muligt, når du besøger vores hjemmeside.

De oplysninger der indsamles når du anvender vores online bookingsystem, anvendes til at sende dig information om din booking samt til at bekræfte din indbetaling.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun oplysninger der er nødvendige for at opfylde ovennævnte formål.

Periode for opbevaring

Oplysninger opbevares i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er relevante. Perioden for opbevaringen afhænger af hvilken type data der er tale om og hvad baggrunden for opbevaringen er.

Samtykke

Når du gør brug af vores online bookingsystem, giver du automatisk tilladelse til at vi må anvende dine data til at opfylde ovennævnte formål.

Som nævnt underafsnittet Behandling af personoplysninger, har du også mulighed for at give eksplicit samtykke til anvendelse af cookies. Du har til hver en tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af oplysninger

Vi anvender andre databehandlere til behandling af dine oplysninger for at kunne levere vores ydelser. Disse databehandlere behandler udelukkende dine oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Der er tale om følgende databehandlere:

  • Stripe
  • Bank

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du bedes henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal rettes.
  • Ret til sletning: I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du har også mulighed for at klage direkte til Haderslev Næs Bibelcamping. Klagen kan indgives skriftligt til info@bchaderslev.dk eller mundtligt til XXXX XXXX.

Når vi har modtaget din klage, behandles den hurtigst muligt.