Booking er åben


Gå ind på Booking i fanebladene og find din plads på sommerens bibelcamping, så du kan blive fyldt på af Guds ord – igennem forkyndelse, lovsang og kristent fællesskab.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kan du ikke vente til sommer?

Så kan du heldigvis tage forskud på Bibelcamping glæderne i Pinsen den 3.-6. juni, hvor der er Pinsecamping på Haderslev Næs Bibelcamping.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hør eller genhør bibeltimer og aftenmøder fra 2021.

Gå til Haderslev Næs Bibelcampings YouTube-kanal


Støt Haderslev Næs Bibelcamping

Bibelcamping drives for campisternes betaling samt indsamlede gaver. Hvis du ønsker at støtte den fortsatte vedligeholdelse og udbygning af faciliteterne på pladsen kan det ske ved indsamlinger under bibelcamping og ved indbetaling på konto 5093 0001186493. Ønsker du skattefradrag for din gave skal du opgive navn og cpr-nr. ved indbetaling.

Det er en uge der giver meget både åndeligt og socialt, når man bor så mange så tæt, giver det anledning til en masse snak.
Bo Christiansen
Jeg glæder mig også over at se familie og venner dernede. Men først og fremmest er det for at møde Gud og blive glad for ham.
Else Agerbo
I en travl hverdag er der ikke altid tid til at få ro til at høre Guds ord, men på bibelcamping oplever vi at få tiden.
Mirjam Lange