Program 2021

Program-folder er på vej ud til en række mennesker i landet. Abonnerer du på bladet Tro & Mission, får du det i postkassen i slutningen af januar. Kommer du i et missionshus eller andet hus tilknyttet Luthersk Mission i Sønderjyllands og Fyns afdeling, kan du tage en folder med hjem fra møde her. Du kan også hente det her.

Velkommen på Haderslev Næs 10.-31. juli

Planlægningen af Bibelcamping 2021 er i fuld gang. BC Udvalget håber virkelig, at det efter aflysningen af det meste af sommeren 2020 lader sig gøre at gennemføre tre ugers indholdsrige bibelcamping-uger,

Vi vil nøje følge myndighedernes anbefalinger til indretning og forholdsregler, så det bliver muligt at samles på Haderslev Næs i sommeren 2021.

Som du kan se på siderne her, er vi godt på vej med indholdet til de tre uger. Forkyndere og bibelundervisere har allerede sagt ja til at medvirke, og flere tilbud til en indholdsrig ferie på vej.

Bibelcamping drives for campisternes betaling samt indsamlede gaver. Hvis du ønsker at støtte den fortsatte vedligeholdelse og udbygning af faciliteterne på pladsen kan det ske ved indsamlinger under bibelcamping og ved indbetaling på konto 5093 0001186493. Ønsker du skattefradrag for din gave skal du opgive navn og cpr-nr. ved indbetaling.

Det er en uge der giver meget både åndeligt og socialt, når man bor så mange så tæt, giver det anledning til en masse snak.
Bo Christiansen
Jeg glæder mig også over at se familie og venner dernede. Men først og fremmest er det for at møde Gud og blive glad for ham.
Else Agerbo
I en travl hverdag er der ikke altid tid til at få ro til at høre Guds ord, men på bibelcamping oplever vi at få tiden.
Mirjam Lange