Tak for i år!

Der har været mange besøgende gennem alle tre uger, og vi glæder os over, at der også er nye der har fundet vej til Haderslev Næs Bibelcamping.

Til afslutningsmødet blev vi mindet om Jesu ord til os fra Matt 11, 28 “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”

Lad os huske det på vores fortsatte vej med Gud – På vej mod himlen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glimt fra bibelcamping

 • Familiegudstjeneste
 • Hygge
 • Børnemøder
 • Hygge
 • Leg
 • Koncert
 • Børnelovsang
 • Bibeltimer, aftenmøder og familiegudstjeneste

 • Børne- og juniormøder

 • Seminarer og koncerter

 • Tid til leg og sjove aktiviteter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hør eller genhør bibeltimer og aftenmøder fra 2022.

Gå til Haderslev Næs Bibelcampings YouTube-kanal


Støt Haderslev Næs Bibelcamping

Bibelcamping drives for campisternes betaling samt indsamlede gaver. Hvis du ønsker at støtte den fortsatte vedligeholdelse og udbygning af faciliteterne på pladsen kan det ske ved indsamlinger under bibelcamping og ved indbetaling på konto 5093 0001186493. Ønsker du skattefradrag for din gave skal du opgive navn og cpr-nr. ved indbetaling.

Det er en uge der giver meget både åndeligt og socialt, når man bor så mange så tæt, giver det anledning til en masse snak.
Bo Christiansen
Jeg glæder mig også over at se familie og venner dernede. Men først og fremmest er det for at møde Gud og blive glad for ham.
Else Agerbo
I en travl hverdag er der ikke altid tid til at få ro til at høre Guds ord, men på bibelcamping oplever vi at få tiden.
Mirjam Lange