Det vil vi

For alle tre uger i juli og pinsen gælder det, at alle er velkommen til at booke en plads på campingpladsen eller et værelse og deltage i de samlinger og aktiviteter, man ønsker.

 • Forkyndelse, bibelundervisning og bøn

 • Sang og Musik

 • For singler, par og børnefamilier

 • Chancen for at møde nye og gamle venner

 • Ferie med indhold

 • Badestrand, hoppepude, grillbar og købmand

 • Afslapning og leg for store og små

Pinsecamping

I pinsen indbydes til nogle få dages camping med nogle få fælles arrangementer.

Uge 28 | Ung Uge

For uge 28 er det UngUge-udvalget, som planlægger forkyndelse og aktiviteter specielt målrettet teenagere og unge. Alle er velkommen til at booke en plads i den uge.

Uge 29 | Familieuge

I uge 29 forsøger bibelcampingudvalget at tilrettelægge både forkyndelse og aktiviteter, som kan være relevante og hyggelige for alle aldre.

Uge 30 | Ung familieuge

I uge 30 er der flere samlinger og aktiviteter som sigter mod småbørnsfamilier.

Historie

Tekst og billeder er på vej…

Luthersk Mission

Bibelcamping Haderslev Næs er arrangeret af Luthersk Mission – Sønderjyllands afdeling.

Luthersk Mission ønsker at forkynde Jesus som verdens frelser i Danmark og internationalt.

Bibelcamping drives for campisternes betaling samt indsamlede gaver. Hvis du ønsker at støtte den fortsatte vedligeholdelse og udbygning af faciliteterne på pladsen kan det ske ved indsamlinger under bibelcamping og ved indbetaling på konto 5093 0001186493. Ønsker du skattefradrag for din gave skal du opgive navn og cpr-nr. ved indbetaling.

Ordensregler

 • Ved ankomst henvender man sig i Informationen.

 • Der skal være min. 3 meter mellem enhederne på campingpladsen. Campingvogn/telt placeres umiddelbart til højre for nummerskiltet.

 • Kun én bil pr. enhed.

 • Unødvendig kørsel på pladsen skal undgås. Der må ikke køres på pladsen mellem kl. 22:30 og kl. 08:00. Højst tilladte hastighed på området er 15 km/t.

 • Efter kl. 24:00 skal unødig støj undgås! Legepladsen må ikke benyttes efter kl. 23:00. Der skal være ro på pladsen mellem kl. 01:00 og kl. 07:00

 • Boldspil skal foregå på boldbanerne.

 • Børn under 15 år må ikke overnatte alene på pladsen.

 • Er man ikke gift, sover drenge/mænd og piger/kvinder i hver deres campingvogn/telt.

 • Hunde skal føres i snor og luftes uden for pladsens område.

 • Kun ild på bålpladserne.

 • Enhver er ansvarlig for den skade, vedkomne forvolder.

 • Ved afrejse skal det benyttede areal afleveres i rengjort stand.

 • Ved afrejse afmeldes og betales i Informationen.

 • Alkohol og euforiserende stoffer må ikke forefindes på pladsen.

 • Elvarmeblæsere må ikke anvendes på pladsen.

 • Hunde medtages ikke i bygningerne.

BC-udvalget

Bibelcamping planlægges og ledes af et udvalget nedsat af LM Sønderjylland

Finn Sørensen
Finn SørensenFormand
Søgårdvej 4,
6100 Haderslev.
Tlf.: 2926 3186
Nicolaj Nicolajsen
Nicolaj NicolajsenUng Uge ansvarlig
Tlf. 4283 2574
Olaf Lagoni
Olaf LagoniKasserer
Tlf. 2063 4898

Øvrige medlemmer

Bo Christiansen

Lene Rasmussen

Dennis Schmidt

Jens Jørgen Holm

Bjarne Larsen

Henning Thyssen

Anne Kafton Jørgensen

Ansatte medarbejdere

Peter Edlef Nissen
Peter Edlef NissenUge 29 og 30
Tlf. 2240 6490

Ung Uge udvalget

Nicolaj Nicolajsen
Formand

Linette Birkmose

Jonathan Roager

Nicklas Nørgaard

Celina Jakobsen
.

Rasmus Linnet

Simon Thorø

Elisabeth Jensen