Program 2020

Velkommen til møder på Haderslev Næs 3- 5. juli kl. 19.30

Mødesalen er nu blev indrettet med ekstra stor afstand imellem bænkene.

I de seneste dage er flere ting faldet godt på plads og vi ønsker at være tydeligere på, at vi håber at både LMU’erne og LM’erne vil fylde bilerne og lave en udflugt til vores fælles møder på Haderslev Næs. Sådan som Bibelcamping startede tilbage på Solbakken, hvor det var LMU der indbød bredt. Det vil også være LMU der står for program, band mv. Så hvis man er Ung indeni eller har lyst til at være med i disse rammer, vil vi byde jer alle hjertelig velkommen til samvær omkring Guds ord.

Med retningslinjerne for genåbning af folkekirke og trossamfund er det nu muligt at have 300 personer i salen inkl. mødeledere, band og prædikant. Hvis du vil være helt sikker på at få en plads kan du ”bestille en bænk” på vedlagte link.

Man kan reservere til en gruppe – så hver enkelt behøver ikke at reservere.
http://tiny.cc/qpl6qz

Men du kan også fint komme uden at tilmelde dig. Der vil også være opsat skærme, så det er muligt bl.a. at se fra cafeteriabygningen, så der sikres god afstand mellem deltagerne.

Retningslinjerne sætter dog begrænsningen på maksimalt 500 personer for kirkelige arrangementer – hvorfor der kan være en lille risiko for at vi må lukke pladsen, hvis vi kommer i nærheden af det.

Vi ønsker at placere folk i de grupper/familier, som man normalt er i, så man sidder sammen, og vi derved  kan overholde retningslinjerne på en god måde. Mød gerne op ca. ½ time før mødestart og senest 19.15, hvis du har reserveret plads.

Vi gør opmærksom på at man ikke har mulighed for at købe kaffe eller anden forplejning på BC. Søndag kan man før gudstjenesten møde op på pladsen fra kl. 17.00 med sit tæppe og egen ”kirkefrokost” selvfølgelig med god afstand imellem hinanden. Du skal også selv medbringe en evt. lille grill, hvis du har behov for det.

Vi håber at mange finder vej til møderne på Bibelcamping på Haderslev Næs.

På vegne af Ung uge- og BC-udvalget
John Erik Jørgensen

Følg gerne med via  https://da-dk.facebook.com/haderslevnaesbibelcamping

Tre møder i mødesalen, Haderslev Næs

Tre ungdomsaftener, hvor alle aldre er velkomne!

Der vil være et dygtigt lovssangsband fra Nordsjælland og en god evangelisk forkyndelse.

Fredag 3 juli
18.30: Pladsen åbner – ankomst til møde
19.30: Møde ved Steffen Birkmose (fælles LMU/LM)

Lørdag 4 juli
08.00: Kort til Missionshusløb frigives. (LMU)
              Derefter kan dagen bruges på at køre rundt og udføre posterne.
18.30: Pladsen åbner – ankomst til møde
19.30: Møde ved Henrik Nymann Eriksen (fælles LMU/LM)

Søndag 5 juli
14.00: VR forhindringsbane hos Martin Svendsen (LMU)
17.00: Pladsen åbner
             Kirkefrokost, mulighed for at spise medbragt mad på Haderslev Næs (LMU/LM)
             (Vigtigt! – bibelcamping sørger ikke for mad eller grill. I skal selv have mad og evt. grill med)
18.30: Ankomst til møde
19.30: Gudstjeneste med Kristian Andersen (fælles LMU/LM)

Resten af uge 28 vil der komme dryp, mere om det i løbet af ugen…

Velkommen på Bibelcamping Haderslev Næs, Steveltvej 70, 6100 Haderslev.

Det er en uge der giver meget både åndeligt og socialt, når man bor så mange så tæt, giver det anledning til en masse snak.
Bo Christiansen
Jeg glæder mig også over at se familie og venner dernede. Men først og fremmest er det for at møde Gud og blive glad for ham.
Else Agerbo
I en travl hverdag er der ikke altid tid til at få ro til at høre Guds ord, men på bibelcamping oplever vi at få tiden.
Mirjam Lange